Metódy donucovania

 

Metóda                                                                     Príklady

Izolácia

Pripraví ženu o všetku sociálnu podporu, posilňujúcu jej schopnosť odolávať.

Vedie k intenzívnemu sústredeniu sa na seba.

Robí ženu závislou od násilníka.

Odlúčil ma od priateľov.

Nechcel, aby niekam chodila, pokiaľ som nešla s ním.

Načúval za dverami.

 

Monopolizácia vnímania

Sústreďuje pozornosť na bezprostredné situácie; živí sebaskúmanie.

Odstraňuje podnety konkurujúce tým, ktoré kontroluje väzniteľ.

Vždy som mala hrôzu z toho, že vybuchne. Musela som sa kvôli nemu vyobliekať. Mať s ním sexuálny styk, kedykoľvek chcel. Musela som dávať pozor na deti, aby ho neotravovali. Bolo to ako chodenie po tenkom ľade.

 

Vnútená debilita a vyčerpanosť

Oslabuje duševnú a telesnú schopnosť odolávať.

Nedovolil mi spať. Začínal hádky v noci. Nedovolil mi ísť k lekárovi.

 

Vyhrážky

Prehlbujú úzkosť a zúfalstvo.

Vyhrážal sa, že zabije mačku.

Povedal, že si zoberie deti.

Povedal, že ma skompromituje. Povedal, že podpáli dom.

Povedal, že si ma nájde, ak odídem.

 

Príležitostné prejavy láskavosti

Motivuje k poddajnosti.

Zobral ma na dovolenku. Priniesol mi šperk. Súhlasil, budeme mať spolu pohlavný styk len vtedy, keď sme „udobrení“. Raz za čas ma skutočne počúva a zdá sa, že ho zaujíma, čo mu hovorím.

 

Demonštrovanie neobmedzenej moci

Ukazuje, že odpor je zbytočný.

Zbil ma. Dal ma sledovať.

 

Ponižovanie a znevažovanie

Ničí sebaúctu a potláča odpor, ktorý sa zdá nezmyselnejší a škodlivejší ako kapitulácia. Redukuje záujmy ženy na „živočíšne“ potreby.

Povedal mi, že som príliš tučná. Nadával mi a nevhodne ma na verejnosti obchytkával. Zhadzoval ma po intelektuálnej aj sexuálnej stránke a vyhlasoval, že som škaredá.

 

Vynucovanie triviálnych činností

Utvára podriadený spôsob správania sa.

Slanina musela byť upečená do presného, konkrétneho stupňa. Nesmela som nechať šálku na dreze.

 

Zdroj: Amnesty International: Report on Touture 1973. Spracované ženským domom v Northamponte v štáte Massachusetts.