OZ Pomoc rodine (OZ PR) vzniklo 8.8.2000 zaregistrovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky na podnet žien - obetí domáceho násilia. Ale už 27.9.1999 bol otvorený klub žien v ťaživých životných situáciách, fungujúci na báze dobrovoľníckej práce. Práca ukázala, že priestor problematiky je široký a subjektov, ktoré sa komplexnejšie zaoberajú potrebami a problémami rodiny je veľmi málo. Daný fakt podnietil ďalšie smerovanie aktivity združenia.
Od roku 2002 OZ PR prevádzkuje ambulantnú špecializovanú sociálnu poradňu Centrum pomoci obetiam domáceho násilia (CPODN). 

Hlavným poslaním združenia sa stalo pomáhať tým, ktorí v rodinách trpia najviac - ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti ako sekundárne obete domáceho násilia. Na Slovensku (podľa reprezentatívnych výskumov) zažíva násilie 21,2% dospelých žien vo veku od 18-64 rokov, ktoré majú v súčastnosti partnera. Teda približne 570 tis. slovenských žien. Výskyt násilie zo strany bývalých partnerov a manželov je ešte vyšší, až 27,9%, čo predstavuje 750 tis. slovenských žien.

Južný dolný Zemplín je jedným s rozlohou najväčších regiónov Slovenska. Z cca 238 741 obyvateľov regiónu (k 31.12.2010) tvoria polovicu (cca 119 370) osoby ženského pohlavia, ktoré sú v dôsledku rodovej a mocenskej nerovnosti najčastejšie obeťami domáceho násilia. V celom regióne je takýchto žien cca 29 843 (25%). 


Financujú nás

ksk Logo-Michalovce LOGO-Zensky_fond norway-grants urad-vlady    

Projekt s názvom: Budovanie kapacít v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách, realizovaný z finančnou podporou Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris International, Inc.

,,Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých"