16.3.2017 "Jazyk lásky" - PREČO ŽENA NEODÍDE 

    Dňa 16.3.2017 sme sa zúčastnili besedy v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach spolu so študentami/študentkami Gymnázia Ľ.Štúra na tému "Jazyk lásky - Prečo žena neodíde". Študentky a študentky sa živo zapájali do diskusie, hier a empaticky vnímali nové skutočnosti. Veľmi nás potešila kladná spätná väzba a tešíme sa na nové stretnutia. stretnutie sa uskutočnilo aj vďaka realizácie preventívno - osvetovej činnosti realizovanej s finančnou podporou Slovensko-českého fondu a Philip Morris International, Inc.


28.4.2017 "Jazyk lásky" - PREČO ŽENA NEODÍDE 

     Dňa 28.4.2017 a 5.5.5017 sme sa zúčastnili besedy so študentami/študentkami SOŠ -súkromnej  hotelovej školy v Michalovciach na tému ,,Jazyk lásky - Prečo žena neodíde". Študentky a študentky sa živo zapájali do diskusie, hier a empaticky vnímali nové skutočnosti. Veľmi nás potešila kladná spätná väzba a tešíme sa na nové stretnutia. stretnutie sa uskutočnilo aj vďaka realizácie preventívno - osvetovej činnosti realizovanej s finančnou podporou Slovensko-českého fondu a Philip Morris International, Inc.


27.4.2017 "Jazyk lásky" - PREČO ŽENA NEODÍDE 

     Dňa 27.4.2017 sa uskutočnilo štvrté pracovné stretnutie ,, Spolupráca k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím". Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu" a "Spolufinancovane zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky".