16.3.2017 “Jazyk lásky” – PREČO ŽENA NEODÍDE

Dňa 16.3.2017 sme sa zúčastnili besedy v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach spolu so študentami/študentkami Gymnázia Ľ.Štúra na tému "Jazyk lásky - Prečo žena neodíde". Študentky a študentky sa živo zapájali do diskusie, hier a empaticky vnímali nové skutočnosti. Veľmi nás potešila kladná spätná väzba a tešíme sa na nové stretnutia. stretnutie sa uskutočnilo aj vďaka realizácie preventívno - osvetovej činnosti realizovanej s finančnou podporou Slovensko-českého fondu a Philip Morris International, Inc.