Každá piata žena je týraná. Ak nechceš patriť medzi ne, vyhni sa násilnémui vzťahu!
Chlapca, ktorý má sklon zneužívať svoju moc môžeš spoznať tak, že:

1. snaží sa ťa izolovať:

- chce, aby si sa nestretávala s priateľmi;
- aby si voľný čas trávila len s ním
- aby si zanechala svoje záľuby

2. kontroluje ťa:

- vypytuje sa kde a s kým si bola;
- vie o tvojom programe, no aj napriek tomu ťa čaká pred školou;
- často ti telefonuje

3. zneužíva tvoju cenu:

- nikto by ťa nechcel, tak buď rada, že máš mňa
- bezo mňa si nula .....

4. vyhráža sa:

- ak ma necháš, tak si niečo urobím;
- ak ma necháš, budem ťa ohovárať, urobím ti zo života peklo  a pod.

5. demonštruje svoju silu:

- často sa nechá uprosovať;
- kto som, čo som;
- príkazy, zákazy a tvrdí, že ide o prejav veľkej lásky k tebe;
- snaží si ťa podrobiť, ale v mene veľkej lásky k tebe

6. vynucuje si nezmyselné a prehnané veci:

- žiarli pre maličkosť;
- hnevá sa pre meškanie;
- neustále musíš opakovať, že ho ľúbiš;
- málo rešpektuje tvoje priania;
- na ukľudnenie, dosiahnutie nálady používa drogy, alkohol.

7. vybíja si na tebe nervozitu, neúspechy

NEDOVOĽ MU TO, TRVAJ NA ROVNOCENNOM VZŤAHU !!!