Ako postupovať ak žijete v násilníckom vzťahu?

Po útoku urobte všetko pre to, aby ste zastavili ďalšie násilie a zaistili si pre seba a svoje deti bezpečie, ak je to možné a potrebné, volajte hneď políciu na tel. č. 158, prípadné zranenia si nechajte ošetriť a zdokumentovať a čo najskôr navštívte naše centrum pomoci obetiam domáceho násilia (CPODN) - objednajte sa na čísle tel. 056/ 688 44 73, kde vás pracovníčky vypočujú, podporia a pomôžu premyslieť ďalší postup, ak budete potrebovať, napíšu vám návrhy (na zverenie detí, na rozvod, na predbežné opatrenie na vylúčenie násilníckeho partnera z bytu a pod.), budú vás sprevádzať na súdne konania...


Ak váš partner pokračuje v násilníckom konaní:

  • navrhnite partnerovi návštevu u psychológa na referáte poradenskopsychologických služieb úradu práce sociálnych vecí a rodiny
  • ak odmietne, začnite konať a zistite si, aké možnosti majú ženy v podobnej situácii ako Vy (máte kam odísť, aké výživné a sociálnu pomoc budete dostávať...)
  • prestaňte mlčať o tom, čo sa vo Vašej rodine deje, zdôverte sa osobe, ktorej dôverujete,
  • zostavte zoznam nevyhnutných vecí, ktoré potrebujete, ak sa rozhodnete alebo budete musieť odísť:
    zoznam potrebných telefónnych čísiel(rodina, priatelia, organizácie, ktoré poskytujú pomoc, centrá pomoci obetiam DN, lekárka, sociálna pracovníčka, pohotovosť...) telefón (telefónna karta alebo mobil), finančnú rezervu pre prípad núdze, náhradné kľúče od auta a bytu, pohotovostnú batožinu s finančnou rezervou, vkladnými knižkami, osobnými dokladmi( občiansky preukaz, kartičky poistencov, rodné listy detí, sobášny list, nájomnú zmluvu ...), nevyhnutné lieky a šatstvo núdzové ubytovanie (u príbuzných, priateľov, na ubytovni, v krízovom centre).

Dajte si pozor na to, komu o plánovanom odchode a budúcom mieste Vášo pobytu poviete. Niekto by mohol informovať Vášho partnera. Zvážte, či o odchode poviete deťom - je potrebné vziať do úvahy ich vek.

Ak nie ste v ohrození života, neodchádzajte bez detí, neskôr by mohlo byť veľmi ťažké získať ich späť.


 

Pri hľadaní vhodných postupov vám pomôžu naše pracovníčky Centra pomoci obetiam domáceho násilia. Volajte 0911 084 473; 056 688 44 73 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00. Mimo týchto hodín kontaktujte bezplatnú Národnú linku pre ženy 0800 212 212 .


 

 Občianske združenie POMOC RODINE, Námestie osloboditeľov č. 83,

P.O.BOX 142, 071 01 Michalovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list/ zo dňa                                  Vybavuje                             Náš list číslo                        Miesto/dátum

                                                                                                                            

 

 

Vec

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      PhDr. Mária Hargašová

                                                                                                 štatutárna zástupkyňa OZ PR

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

IČO: 31961410            mail: pomocrodine@pomocrodine.sk                                      Bankové spojenie: SLSP a.s., Michalovce

DIČ: 2021548573        telefón: 056/688 44 73, 0911 084 473, mobil: 0908 954 873  č. účtu: 0481219635/0900